ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
01

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и допринася за нейното прилагане в югоизточния подрегион на Европа

Създаване на общности
02

Създаване на общности

увеличава участието на общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа

Сътрудничество
03

Сътрудничество

поощрява регионалното и международното сътрудничество за опазване на НКН

Актуално

Ръчно производство на хартия и приготвяне на белокрайнска погача са само част от елементите на

0

Държави членки

0

Вписани елемента

0

страни ратифицирали Конвенцията

Страни-Членки

Елементите от Представителната листа на нематериалното културно наследство, вписани от 16-те държави-членки на Региоанелен център, София